Календар на събития

юни 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

INTERREG-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme was adopted by the European Commission

31.07.15 | Начало

Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия е одобрена от Европейската комисия

pdf.gifПрограмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия беше одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г. Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата беше проведено на 30.07.2015 г. в гр. София, България. Пакетът с документи за кандидатстване по първата Покана за набиране на проектни предложения беше един от основните документи, одобрени от СКН.

Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда. Общият бюджет по програмата е 34 102 256 евро.

Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пакетът с документи и Насоките за кандидатстване по Първата покана за набиране на проектни предложения ще бъдат официално обявени през средата на месец август 2015 г. и ще включват всички приоритетни оси по Програмата (Приоритетна ос 1 – Устойчив туризъм, Приоритетна ос 2 – Младежи и Приоритетна ос 3 – Околна среда). Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 687 304,24 евро.

Допустими кандидати са всички юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между България и Сърбия, и не генерират печалба (местни/регионални/национални институции или техните подразделения; национални и регионални агенции; администрации на защитени зони; местни/регионални администрации по управление на горите; културни институции; читалища; НПО; образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, а Службата за европейска интеграция на Република Сърбия е определена да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат ще продължи да функционира в гр. София, Република България, а клонът – в гр. Ниш, Република Сърбия.