Календар на събития

юни 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

Стратегически цели

Общата стратегическа цел на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия е да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му  чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в рамките на административните граници.

Общата цел на програмата, заедно с основните елементи на стратегията, получени в резултат на направения SWOT анализ, доведоха до формулирането на следните специфични цели на  Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия:

Специфична цел № 1: Да се модернизира инфраструктурата, позволяваща социално и икономическо развитие и подобряване на околната среда от двете страни на границата чрез подобряване на достъпа до транспорт, информационни и комуникационни услуги, както и чрез подобряване на трансграничните системи за комунални услуги и защита на околната среда.

Специфична цел № 2: Да се увеличи икономическата синергия в региона и да се подобри капацитета за съвместно използване на общия регионален потенциал за подобряване на регионално благосъстояние, чрез разработване на политика и социални мрежи, създаване на стабилна рамка за (трансгранична) подкрепа на бизнеса, създаване на партньорства в отделните сектори като култура, туризъм,  развойна и изследователска дейност, опазване на околната среда и образованието, активен обмен на добри практики, както и съвместно регионално планиране и подготовка на икономически сектор на региона за участие в общия европейски пазар.

Специфична цел № 3: Да се популяризират принципите на устойчивото развитие на трансграничния регион изразяващо се в повишаване на взаимното разбиране и съблюдаването на тези принципи, чрез разработване на успешни модели за сътрудничество между бизнес и местните заинтересовани лица в ключовите приоритетни области.