Календар на събития

юни 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

Приоритетни оси на програмата

С оглед постигане на целите, заложени в програмния документ, партниращите си страни съвместно се договориха относно основните направления, в които трябва да се съсредоточат интервенциите по тази програма. Тези основни насоки са наречени приоритетни оси и са, както следва:

Приоритетна ос 1: Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура;

Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие;

Приоритетна ос 3: Техническа помощ.

Приоритетните оси съдържат ключови сфери (области) на интервенция, както следва:

Приоритетна ос 1: Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура

1.1 Физическа и информационна инфраструктур;
1.2 Инфраструктура свързана с опазване на околната среда;
1.3 Помощ за подготовка на проект.

Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

2.1 Създаване на връзки и мрежи за институционално, фирмено и образователно ниво;
2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси;
2.3 Проекти „От хора за хората”.