Календар на събития

януари 2021
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

Приоритетни оси на програмата

С оглед постигане на целите, заложени в програмния документ, партниращите си страни съвместно се договориха относно основните направления, в които трябва да се съсредоточат интервенциите по тази програма. Тези основни насоки са наречени приоритетни оси и са, както следва:

Приоритетна ос 1: Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура;

Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие;

Приоритетна ос 3: Техническа помощ.

Приоритетните оси съдържат ключови сфери (области) на интервенция, както следва:

Приоритетна ос 1: Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура

1.1 Физическа и информационна инфраструктур;
1.2 Инфраструктура свързана с опазване на околната среда;
1.3 Помощ за подготовка на проект.

Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

2.1 Създаване на връзки и мрежи за институционално, фирмено и образователно ниво;
2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси;
2.3 Проекти „От хора за хората”.