Календар

август 2019
пн ут ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Билтен

Да бисте се пријавили за најновије вести из програма, унесите своју е-пошту.

База партнера

Независни ревизор програма

Независни ревизор програма је ревизорско тело за фондове Европске уније у саставу Директората Министарства финансија Републике Бугарске и функционише уз подршку Групе ревизора.

Ревизорско тело је функционално независно од Институције за управљање програмом и Институције за одобравање плаћања и одговорно је да обезбеди:

 • ефикасно функционисањe процеса ревизорске контроле у систему управљања и контроле програма прекограничне сарадње;
 • процедуру ревизорске контроле у циљу ефикасног функционисања програма на основу валидних докумената, којима се  потврђује оправданост трошкова;
 • годишњи ревизорски извештај Европској комисији до 31. децембра сваке године од прве године када је усвојен програм прекограничне сарадње у периоду од четири године завршно са последњим годишњим извештајем  буџета, који садржи све извештаје финансијске контроле за последњих 12 месеци, а који се завршава 30. јуна текуће године, и да упозори на све недостатке који су установљени  у току контроле система управљања и контроле програмских операција; такође, подноси извештај о ефикасности система контроле и управљања на основу свих претходних извештаја и обезбеђује валидну потврду легалног и исправног система финасијског пословања уз подношење докумената о извршеним оправданим финансијским трансакцијама Европској комисији;
 • извештај Европској комисији о затварању рачуна са евалуацијом завршног рачуна за наменски потрошена средства  најкасније до 31. децембра у петој години од почетка програма, у којој се налази биланс стања и изводи за плаћања рачуна, који ће бити приказани у завршном рачуну и ревизорском завршном извештају;
 • декларација о затварању рачуна се односи на ревизорску контролу коју  спроводи ревизорско тело програма или неко друго надлежно тело;
 • спровођење процедуре ревизије према међународно прихваћеним стандардима; 
 • спровођење процедуре контроле и ревизије коју спроводе друга ревизорска тела која нису наведена у прва два пасуса, када се мора се обезбедити да и та тела гарантују неопходну функционалну независност и професионалну стручност за обављање посла контроле према међународно прихваћеним стандардима ревизорске контроле и важећем законима Европске уније и Бугарске;
 • извештај и процену проблема, као и финансијску процену и њен утицај на одређену активност, која је дата у члану 105 (4);
 • процедуру именовања експерата из Бугарске, који ће бити у групи ревизора и обезбеђује обуку за све чланове групе;
 • подршку у процесу детаљне припреме стратегије ревизорске контроле у току трајања целог програма од стране ревизорског тела.
 • усаглашавање извештаја о процени спровођења система управљања и контроле.