Календар

август 2019
пн ут ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Билтен

Да бисте се пријавили за најновије вести из програма, унесите своју е-пошту.

База партнера

Заједнички технички секретаријат (главна и локална канцеларија)

Институција за управљање програмом оснива Заједнички технички секретаријат (ЗТС). Главна канцеларија се налази у Софији, у Републици Бугарској. ЗТС има и своју локалну канцеларију у Србији, која се налази у Нишу. Заједнички технички секретаријат, укључујући и локалну канцеларију као део главне канцеларије чини исти број бугарских и српских експерата, са којима тело за управљање програмом склапа уговор о раду.

Заједнички технички секретаријат пружа подршку Институцији за управљање програмом и Заједничком надзорном одбору у спровођењу програма и кад је неопходно Институцији за одобравање плаћања и независном ревизорском телу у спровођењу њихових надлежности.

ЗТС такође учествује у припреми и спровођењу одлука Заједничког надзорног одбора и спроводи остале активности у својој надлежности. ЗТС је посебно одговоран за спровођење следећих задатака:

 • планирање и спровођење информативне кампање о програму и других активности које се односе на упознавање јавности са програмом;
 • креирање и управљање базом података заједничких пројеката и базом података партнера у пројекту;
 • пружање подршке у припреми и изради пројеката;
 • објављивање стандардизованих формулара за пријаву пројеката, процену, уговарање, спровођење, контролу и извештавање у сарадњи са Институцијом за управљање програмом;
 • припремање и објављивање позива за подношење предлог пројеката;
 • обављање консултације са корисницима у вези спровођења програмских операција и финансијском администрацијом;
 • пријем и регистрација пријављених предлога пројеката;
 • формална административна провера усклађености предлога пројекта са прописаним критеријумима  подобности;
 • подношење детаљног радног плана на одобравање Институцији за управљање програмом;
 • организовање састанака и других догађаја, вођење записника, припрему и праћење програмских задатака;
 • припрему уговора у име Институције  за управљање програмом;
 • контролу спровођења пројекта, прикупљање информација од главног партнера у пројекту и ажурирање базе података система за управљање информацијама;
 • администрирање рада контролора и провера одобрених активности према принципу „два пара очију“;
 • прикупљање и провера извештаја о спровођењу пројеката које подноси главни партнер у пројекту, пре подношења извештаја Институцији за управљање програмом;
 • пружање подршке Институцији за управљање програмом у припреми извештаја о спровођењу програма;
 • пријем захтева од главног партнера у пројекту у вези било каквих измена и припрема адендуме за пројекте пре подношења на одобравање Заједничком надзорном одбору или Институцији  за управљање програмом;
 • сарадњу са бугарским и српским партнерима у спровођењу програма и сарадња са другим  програмима на територији која је обухваћена програмом;
 • сарадњу са централним, регионалним и локалним заинтересовним странама који су укључени у ИПА прекогранични програм Бугарска – Србија.