Календар

август 2019
пн ут ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Билтен

Да бисте се пријавили за најновије вести из програма, унесите своју е-пошту.

База партнера

Контролори

У циљу правдања програмских трошкова, Бугарска и Србија су успоставиле систем верификације трошкова као систем контроле за:

  • испоруку производа и услуга;
  • оправданост трошкова за планиране програмске активности или део активности, које    се спроводе на територији обухваћеној програмом;
  • усклађеност са  важећим критеријумима за програмске трошкове, као и са тендерским процедурама прописаним домаћим законским регулативама и правилима Европске уније;
  • усклађеност оних трошкова који су везани за програмске активности или један део активности оправданих трошкова, који су предвиђени буџетом пројекта;

Свака од држава партнера за те потребе именује своје контролоре за верификацију законитости и регуларности трошкова, које пријављује сваки корисник који учествује у програмским операцијама. После процедуре избора најбољих кандидата према важећим националним законима сваке од две државе партнера у пројекту, Заједнички надзорни одбор одобрава листу контролора (ЛК). Они се ангажују као физичка лица од стране Институције за управљање програмом ( потписује се уговор и оквирни споразум ). У зависности од броја уговора и потребе за контролом, ангажује се максимум од 3 до 4 контролора из сваке од држава, који се налазе на одобреној листи контролора.

У оним случајевима када се ради о испоруци добара и услуга који се кофинансирају у оквиру целе програмске активности, верификација се врши у складу са чланом 108 (1) Уредбе Савета Европске уније, бр. 718/2007, од 12. јуна 2007. године.

Контролори су одговорни да верификују оправданост трошкова у периоду од 3 месеца најкасније од датума подношења рачуна контролору од стране главног партнера у пројекту.