CCI 2007CB16IPO006

Заједнички надзорни одбор (ЗНО)

Заједнички надзорни одбор се формира у року од три месеца после одобравања почетка спровођења програма  у чијем саставу су представници, које су две државе партнери именовали према потписаним принципима партнерства. ЗНО се састаје минимум два пута годишње на иницијативу држава партнера или Европске комисије и њиме председава Институција за управљање програмом (Бугарска) и Национални координатор (Србија).

Представник или представници Европске комисије или представници других релевантних тела учествују у раду ЗНО и имају саветодавну улогу у раду одбора.

Основна улога и одговорност Заједничког надзорног одбора (ЗНО) је да: