CCI 2007CB16IPO006

Допустивост кандидата

Сви партнери учесници y Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија у склопу ИПП морају да задовољавају следеће критеријуме:

и