Календар на събития

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Хостинг и поддръжка на интернет страниците на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ - България – Сърбия, България – Македония, България – Турция

15.12.14 | Начало

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява тръжна процедура за възлагане на външна услуга за хостинг и поддръжка на интернет страниците на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ - България – Сърбия, България – Македония, България – Турция.

 Тръжното досие се състои от:

                А.           Инструкции към кандидатите

                Б.            Проект на договор и специални условия, включително следните анекси:

-              Проект на договор

-              Специални условия

-              Анекс I Общи условия

-              Анекс II+ III Технически спецификации + технически оферти

-              Анекс IV Бюджет (модел на финансова оферта)

-              Анекс V Формуляри

В. Допълнителна информация:

-              Формуляр за административно съответствие

-              Формуляр за оценка

Г. Тръжен формуляр за договор за доставка

Гореизброените документи са публикувани на следните интернет сайтове: http://www.ipacbc-bgrs.eu , http://www.ipa-cbc-007.eu , http://www.ipacbc-bgtr.eu.

Подробна информация относно тръжните процедури е налична в Практическото ръководство за договорни процедури за външни дейности на ЕС и приложенията към него, които можете да намерите на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Крайният срок за подаване на офертите е 19 Декември 2014 година, 16:00 часа местно време.

Тръжното досие е на разположение тук:

 rar.gifTender_Dossier_web.rar (544.06 KB)