Календар на събития

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Bтора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

22.11.11 | Покана и документи за кандидатстване

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата)

Обявяват на 22.11.2011 г. Втора покана за набиране на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейски съюз.

Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е € 10 284 480 (съгласно Промяна на насоките от 15 февруари 2012 г.).

Проектните предложения трябва да отговарят на една от двете приоритетни оси и сферите на интервенция на Програмата:

1. Развитие на дребно-мащабна инфраструктура:

1.1. Физическа и информационна инфраструктура;

1.2. Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда;

1.3. Подкрепа за подготовка на проекти.

2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие:

2.1. Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво;

2.2. Устойчиво развитие, посредством ефективно използване на регионалните ресурси;

2.3. Мерки от типа „хора за хора”.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на потенциалните кандидати, допустими по Програмата при разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен от Програмата както следва:

  • за България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, София, София – град, Перник и Кюстендил;
  • за Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пълният пакет от документи, включително Насоките за кандидатстване, са публикувани и могат да бъдат изтеглени от следните интернет-адреси:

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа българско време на 20 февруари 2012 г. на адреса, посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана.

В началото на м. декември 2011 г. в Република България и Република Сърбия ще бъде организирана кампания за информиране, и подпомагане на кандидатите. Датите и местата на провеждане на информационните събития ще бъдат обявени на сайта на Програмата в най-кратък срок (www.ipacbc-bgrs.eu).

За допълнителна информация можете да се обръщате към Съвместния технически секретариат на Програмата:

  • Централен офис в София: тел. +359 2 9405 337, +359 2 9405 361
  • Клон в Ниш: тел. +381 18 521 677.

Пакет с документи за кандидатстване:

rar.gifНасоки за кандидатстване (3.3 MB) и pdf.gifПромяна в насоките 1 (344.96 KB) и pdf.gifПромяна в насоките 2 (891.84 KB)

rar.gifФормуляр за кандидатстване.rar (1.33 MB)

rar.gifПакет Анекси.rar (7.24 MB)

rar.gifДоговор за субсидия.rar (947.27 KB) (за информация)

pdf.gifВъпроси и Отговори.pdf (335.16 KB) (актуализирана версия - 09.02.2012.)