Календар на събития

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Обща информация

Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Сърбия чрез държавния бюджет и/или чрез собствено финансиране осигурено от бенефициентите по проектите.

Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани лица беше одобрен от Европейската Комисия на 25 март 2008 г. (Решение № 1058). Той определя общата рамка на интервенцията на ИПП в програмата за транс-граничната област.

Програмата е своеобразно продължение и надграждане на програмата „Добро съседство” между двете държави, реализирана в периода 2004 – 2006 година.

Правна рамка на програмата

  • Регламент на Съвета (ЕО) № 1085/2006 от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП);
  • Регламент (ЕО) № 718/2007 от 12 юни2007 [ОВ L 170 от 29.06.2007] за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), (наричана по-нататък ИПП);
  • Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, одобрена от Европейската комисия на 25  март 2008 г. с референтен номер C (2008) 1058.

Приемлива област на програмата

Допустимата гранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия  обхваща територия от 39 434 кв. км. (20 525 кв. км българска страна и 18 909 кв. км сръбска част) и граничи с Румъния на север и с Република Македония, на юг. Дължината на границата между двете страни е 341 километра, 315 от които сухопътна граница и съответно 26 километра граница по р. Тимок. Има 5 гранични пунктове, които оперират по граничната зона.

В общата българо-сръбската гранична зона попадат 12 административни единици: 6 области в България, които съответстват на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ) в съответствие с изискванията на ЕК Регламент 1059/2003 за NUTS класификация и в съответствие с проекта на ЕК за ориентиране от януари 2004 г., както и еквивалентните NUTS III 6 области в Сърбия.