Календар на събития

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Покана и документи за кандидатстване

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България 
(Управляващ орган)
в сътрудничество с
Министерство на финансите, Република Сърбия
 (Национален партниращ орган)

стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 6,153,381.00 Евро. Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

1.Развитие на дребно мащабна инфраструктура

2.Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва:

  • за България (административно ниво NUTS III) – области Видин, Монтана, София, София – град, Перник и Кюстендил;
  • за Сърбия (административно ниво еквивалент на NUTS III) – области Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня


Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:www.ipacbc-bgrs.eu , www.mrrb.government.bg  and www.evropa.gov.rs

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 30 ноември 2009 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на сръбска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: www.ipacbc-bgrs.eu , www.mrrb.government.bg  andwww.evropa.gov.rs

Контакти за допълнителна информация : Съвместен технически секретариат (СТС) София: +359 2 9405 680, СТС клон Ниш: +381 18 521 677, Министерство на финансите, Сърбия: +381 11 3642 789.

Пакет с документи за кандидатстване: