Търгове

Announcements for public tenders under the Programme

30.09.15 | Начало

Прекратяване на обществена поръчка за услуга Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения

Обявление за прекратяване на обществена поръчка за услуга „Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите...

24.08.15 | Търгове

Промяна на крайния срок на процедура за набиране на оферти

Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, променя крайния срок за набиране на оферти за предоставяне на услуга: „Разработване, развитие и поддръжка...

06.04.15 | Търгове

Обществена поръчка за предоставяне на услуги за избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на проектни предложения

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите...

20.08.15 | Търгове

Обществена поръчка за предоставяне на услуги за разработване, развитие и поддръжка на електронни портали за обмен на данни с бенефициентите и системи за управление на програмите за териториално сътрудничество, управлявани от Република България, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ

Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,обявява покана за набиране на оферти за предоставяне на услуга: „Разработване, развитие и поддръжка на...

25.03.15 | Търгове

Oбществена поръчка за предоставяне на услуги за организиране на събития

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на три публични събития, имащи за цел насърчаване на европейското териториално сътрудничество по Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България...

10.02.15 | Търгове

TENDER FOR SUPPLY OF IT AND OFFICE EQUIPMENT UNDER IPA CROSS-BORDER PROGRAMMES, MANAGED BY THE REPUBLIC OF BULGARIA

Ministry of Regional Development and Public Works announces the folowing results for the tender procedure for Supply of office equipment under IPA Cross-border Programmes, managed by the Republic of Bulgaria, published on 15.12.2014 Lot 1 - Supply...

22.01.15 | Търгове

Cancellation of supply tender procedure

City Municipality Palilula Nis, Republic of Serbia cancels supply tender procedure with reference 2007CB16IPO006-2011-2-257-03 Project “Social Infrastructure for child-care through sport education” under Bulgaria – Serbia IPA Cross...

19.01.15 | Търгове

Contract Award Notice

Veterinary Specialist Institute of Nis announces contract award notice for Supply of laboratory equipment, РД 02-29-22/21.01.2013–PP2-Supply-03/2, LOT 3: Laboratory equipment, microbiology equipment, sample preparation, the project „Joint...

15.01.15 | Търгове

Corrigendum and Q&As

City Municipality Palilula, Nis, Serbia announces corrigendum No: 1 to the tender dosier with publication Ref: 2007CB16IPO006-2011-2-257-PP1-01 for ‘Supply of Sport Equipment for 8 schools in Municipality of Palilula”...

09.01.15 | Търгове

Contract Award Notice

Public Communal Enterprise “Mediana” Nis awards two contracts for: Procurement of garbage truck, plastic containers for waste and plastic bags for waste, publication reference 2007CB16IPO006-2011-2-192/TD10 as follows: Lot 1:...
   1234567891011 > >>